Đèn vách: Mẫu đèn vách bóng Edison trang trí Mã 1002W

195,000