Cục nguồn 5A 12V, loại nguồn đũa dài dùng cho LED thanh nhôm định hình (Loại tốt)

85,000

Danh mục: