Đèn Mây Tre: Mẫu đèn lồng tre hình trái bí đỏ 1 lớp

500,000  295,000 

Đèn Mây Tre: Mẫu đèn lồng tre hình trái bí đỏ 1 lớp

500,000  295,000