Đèn Thả: Bộ đèn thả bằng tre thả trần quấn dây thừng 6 đui đèn Vintage

895,000