Đèn thả: Mẫu đèn thả hiện đại 3 chế độ màu 3 vòng

5,625,000  3,980,000 

Kích thước: 400 mm – 600 mm – 800 mm

LED 3 chế độ màu

Đèn thả: Mẫu đèn thả hiện đại 3 chế độ màu 3 vòng

5,625,000  3,980,000 

Danh mục: