Đèn thả trần hình chữ cái trang trí không gian phong cách sáng tạo

149,000 

Đèn Thả Trần Chữ Cái THCN 57A

  • Chữ cái dầy đủ: 26 chữ tiếng Anh
  • Bóng E27  * 1
  • Dây thả 1m – 1,2 mét