Đèn thả trần hình chữ cái trang trí không gian phong cách sáng tạo

311,000  149,000 

Đèn Thả Trần Chữ Cái THCN 57A

  • Chữ cái dầy đủ: 26 chữ tiếng Anh
  • Bóng E27  * 1
  • Dây thả 1m – 1,2 mét

 

Đèn thả trần hình chữ cái trang trí không gian phong cách sáng tạo
Đèn thả trần hình chữ cái trang trí không gian phong cách sáng tạo

311,000  149,000