Đèn thả trang trí thủy tinh cao cấp THCN 219 và THCN 215

1,486,000  885,000 

Đèn thả THCN 215 và đèn thả THCN 219

  • Dáng A – Phi 120 mm
  • Dáng B – Phi 150 mm
  • Dáng C – Phi 200 mm
  • Dáng D – Phi 250 mm
  • LED vàng 3500K

Giá tính cho một dáng khách nhé

Đèn thả trang trí thủy tinh cao cấp THCN 219 và THCN 215
Đèn thả trang trí thủy tinh cao cấp THCN 219 và THCN 215

1,486,000  885,000