Đèn Trụ Cổng: Mẫu đèn trụ đúc nhỏ 3+1, đầu đèn mã 35, cao 2500mm

4,690,000