Đèn Trụ Cổng: Mẫu đèn trụ cổng cầu thủy tinh đục đế bằng

172,000