Đèn Trụ Cổng: Mẫu đèn trụ đúc nhỏ, đèn 2 choá nón cụp xuống

3,350,000