Đèn Trụ Cổng: Mẫu đèn trụ sân vườn 2 bóng bi 250mm

3,339,000

Mẫu đèn trụ sân vườn 2 bóng bi 250 mm

  • Trụ Đúc Nhỏ
  • Bóng Bi Phi 250mm
  • Cao: 2250mm