Đèn vách: Mẫu đèn vách lồng sắt quanh bóng Mã 1011W

290,000