Đồ gỗ trang trí: Lịch gỗ phong thủy cao cấp để bàn 2019

390,000 

  • Lịch gỗ năm 2019 – 2020 – 2021 tùy chọn
  • Lịch gỗ 12 mặt, mỗi mặt một tháng trong năm
  • Sản xuất theo yêu cầu, số lượng lớn