Đèn Trụ Cổng: Mẫu đèn trụ sân vườn trang trí 4 bóng bi 200mm

3,390,000

Mẫu đèn trụ sân vườn 4 bóng bi 200 mm

  • Trụ Đúc Nhỏ
  • Bóng Bi Phi 200mm
  • Cao: 2450mm