Nguồn tiếp điện cáp nguồn cho ray nam châm

400,000  240,000 

Nguồn tiếp điện cáp nguồn cho ray nam châm

400,000  240,000