Nguồn tiếp điện cáp nguồn cho ray nam châm

169,000