Ti thả thanh ray đèn rọi ray thả trần điều chỉnh được độ cao

139,000