Bóng đèn: Bóng A60 4W đuôi vặn E27 Mã A60

30,000  19,900 

Mẫu đèn LED A60 Edison siêu sáng
Bóng đèn: Bóng A60 4W đuôi vặn E27 Mã A60

30,000  19,900