Bóng đèn: Bóng A60 4W đuôi vặn E27 Mã A60

49,000  25,000 

Bóng đèn: Bóng A60 4W đuôi vặn E27 Mã A60

49,000  25,000