Đèn vách: Đèn vách lồng sắt bóng Edison trang trí Mã 1001W

245,000