Bóng Đèn: Mẫu bóng bulb kín nước 15W ánh sáng trắng vàng

32,000 

Bóng bulb kín nước 3W 7W 9W 12W 15W cho dây ngoài trời
Bóng Đèn: Mẫu bóng bulb kín nước 15W ánh sáng trắng vàng

32,000 

Danh mục: