Bóng Đèn: Mẫu bóng bulb kín nước 9W trắng vàng

25,000